Äldre och läkemedel

Olika måltryck

Från en kursdeltagare fick jag en synpunkt att blodtrycket var lågt och därför var orsak till demens. Men det är precis tvärtom för ett trött hjärta som behöver ett lägre tryck så att cirkulationen förbättras.

Olika blodtrycksnivåer används därför vid behandling av högt blodtryck och för hjärtsvikt. Behandling med en rad läkemedel mot enskilda symtom ger ofta problem och kostar en hel del.

Läs mer…