Äldre och läkemedel

Jardiance

SGLT2-hämmarna (Jardiance) har nu öppnat dörren till Hjärtsvikt, även för äldre där högt blodtryck är orsaken.
Gynnsamma biverkningsprofiler

Läs mer…

Trombyl 75 mg

USPSTF rekommenderar att man inte initierar lågdosanvändning av aspirin för primärt förebyggande av hjärt-kärlsjukdom hos vuxna 60 år eller äldre

Läs mer…

Svårläkta sår

Vårdförlopp Svårläkta sår

Läs mer…

Högt blodtryck

Behandling av högt blodtryck

De häpnadsväckande fynd som presenterades i Hygia-studien var inte riktiga enligt den nya Time-studien. Tidpunkt för läkemedelsintag vid högt blodtryck verkar inte spela någon roll. Patientens önskemål och eventuella biverkningar bör vara vägledande tidpunkt för läkemedelsintag. Hjärtklappning nattetid är en obehaglig sömnstörare

Läs mer…

Svenska modellen för Riktade hälsosamtal NPO Levnadsvanor

Svenska modellen för Riktade hälsosamtal NPO Levnadsvanor

Huvudfynden är att Riktade hälsosamtal, med måttlig tillförlitlighet, leder till minskad förtida dödlighet. Ett liv i hälsa med livskvalitet känns viktigare.

Vårdpersonal som till exempel sjuksköterskor bör användas på sjukhus och i omsorgen nu när det är bristLäs mer…

Samband mellan konstgjorda sötningsmedel och risken för hjärt-kärlsjukdomar


Samband mellan konstgjorda sötningsmedel och risken för hjärt-kärlsjukdomar. Aspartam, acesulfamkalium och sukralos var associerade med en ökad risk. Livsmedelstillsatser, som konsumeras dagligen av miljontals människor och finns i tusentals livsmedel och drycker, inte bör betraktas som ett hälsosamt och säkert alternativ till socker

Läs mer…

D-vitamin skyddade inte mot benbrott

Många tar D-vitamin i onödan som receptläkemedel eller som kosttillskott. En stor studie visar att tillskott av D-vitamin inte minskar risken för benbrott i den breda befolkningen. Bland deltagarna i studien hade nästan alla normala D-vitaminnivåer. Normalt ges D-vitamin i kombination med kalcium till patienter som behandlas mot benskörhet.

Läs mer…

Låg-natriumdiet. Resultaten av SODIUM-HF-studien

En diet med låg natriumhalt var inte associerad med en minskning av händelser i en ny studie på patienter med hjärtsvikt.

Studien fann att en strategi för att minska intaget av natrium i kosten till mindre än 1500 mg dagligen inte var effektivare än vanlig vård.

Risken för sjukhusvistelse eller akutmottagningsbesök på grund av hjärt-kärlorsaker efter 12 månader minskade inte.

Detta är den största och längsta studien för att titta på frågan om att minska dietnatrium hos hjärtsviktspatienter

Läs mer…

Cancer under Covid-19 tiden

Studie publicerad i mars tyder på att covid-19 fördröjning

inte leder till mer ogynnsamma primära tumöregenskaper

av melanom och skivepitelcancer i Nederländerna

Läs mer…