Äldre och läkemedel

Ny studie

Ny Studie 
Kalcium- och D-vitamintillskott verkade minska cancerdödligheten och öka CVD-dödligheten efter mer än 20 års uppföljning bland 36 282   postmenopausala kvinnor, utan effekt på dödligheten av alla orsaker.

Läs mer…

Vätska i kroppen

Jag läste just en annons om att Hydrolet är bra mot vätska i kroppen. Svullna ben och vätska låter farligt att behandla utan först göra en symtomskattning med analys mot aktuell läkemedelslista.  Nu gratis via www.läkemedelsråd. com Pris för Hydrolet i annonsen 350 kronor per månad

Läs mer…

Sömn och äldre

Hos äldre har bensodiazepinliknande sömnläkemedel som zopiklon och zolpidem (z-läkemedel) många negativa effekter. Första åtgärd är att göra en Symtomskattning för att komma till rätta med sömnstörande orsaker

Läs mer…

Kortvarigt och asymptomatiskt förmaksflimmer

Kortvarigt och asymptomatiskt förmaksflimmer kan vanligtvis endast upptäckas genom långvarig kontinuerlig övervakning. En ökad risk för stroke med en faktor 2,5 men behandling med oral antikoagulering är dock till osäker nytta. Apixaban ledde till lägre risk för stroke än Trombyl men en större risk för större blödning 

Läs mer…

Kortvarigt förmaksflimmer

Kortvarigt och asymptomatiskt förmaksflimmer kan vanligtvis endast upptäckas genom långvarig kontinuerlig övervakning. En ökad risk för stroke med en faktor 2,5 men behandling med oral antikoagulering är dock till osäker nytta. Apixaban ledde till lägre risk för stroke än Trombyl men en större risk för större blödning 

Läs mer…

Jardiance

SGLT2-hämmarna (Jardiance) har nu öppnat dörren till Hjärtsvikt, även för äldre där högt blodtryck är orsaken.
Gynnsamma biverkningsprofiler

Läs mer…

Trombyl 75 mg

USPSTF rekommenderar att man inte initierar lågdosanvändning av aspirin för primärt förebyggande av hjärt-kärlsjukdom hos vuxna 60 år eller äldre

Läs mer…

Svårläkta sår

Vårdförlopp Svårläkta sår

Läs mer…

Högt blodtryck

Behandling av högt blodtryck

De häpnadsväckande fynd som presenterades i Hygia-studien var inte riktiga enligt den nya Time-studien. Tidpunkt för läkemedelsintag vid högt blodtryck verkar inte spela någon roll. Patientens önskemål och eventuella biverkningar bör vara vägledande tidpunkt för läkemedelsintag. Hjärtklappning nattetid är en obehaglig sömnstörare

Läs mer…