Äldre och läkemedel

Låg-natriumdiet. Resultaten av SODIUM-HF-studien

En diet med låg natriumhalt var inte associerad med en minskning av händelser i en ny studie på patienter med hjärtsvikt.

Studien fann att en strategi för att minska intaget av natrium i kosten till mindre än 1500 mg dagligen inte var effektivare än vanlig vård.

Risken för sjukhusvistelse eller akutmottagningsbesök på grund av hjärt-kärlorsaker efter 12 månader minskade inte.

Detta är den största och längsta studien för att titta på frågan om att minska dietnatrium hos hjärtsviktspatienter

Läs mer…

Cancer under Covid-19 tiden

Studie publicerad i mars tyder på att covid-19 fördröjning

inte leder till mer ogynnsamma primära tumöregenskaper

av melanom och skivepitelcancer i Nederländerna

Läs mer…

Välj blodtrycksmedicin

Hej! Läsare

Val av Blodtrycksmedicin

ARB (t.ex Candesartan, Losartan) minskar kardiovaskulära händelser lika effektivt som ACE (t.ex Enalapril, Ramipril) Aktuella data stödjer användningen av ARB. Risken för biverkningar är större för ACE.

Mer fakta och om hur du praktiskt byter läkemedelsgrupp i kurs om "Slipp benkramper och andra obehag" som startar inom kort.

Jag ny2

Läs mer…

Prediabetes

Den uppdaterade 2021-riktlinjen rekommenderar att läkare screenar för prediabetes och typ 2-diabetes hos vuxna i åldern 35 till 70 år som har övervikt eller fetma. Prediabetes betyder blodglukos över 7,8-8,9. När man jämförde intensiva livsstilsförändringsprogram med metformin och placebo, var livsstilsprogram bättre än metformin.

Läs mer…

Många piller

Pågående studie

I den pågående svenska hjärtsviktsstudien SPIRRIT ingår patienter där högt blodtryck orsakat svikten. Det handlar i första hand om sjukhusvårdade patienter eller patienter med daglig loop-diuretika (t. ex Furosemid).

Den stora gruppen som har symtombehandling för en mängd olika symtom på grund av att hjärtat inte förmår pumpa runt tillräckligt med blod verkar få vänta. Därför är det viktigt att genomföra en symtomskattning som analyseras mot läkemedelslistan av en kunnig apotek…

Läs mer…

Olika måltryck

Från en kursdeltagare fick jag en synpunkt att blodtrycket var lågt och därför var orsak till demens. Men det är precis tvärtom för ett trött hjärta som behöver ett lägre tryck så att cirkulationen förbättras.

Olika blodtrycksnivåer används därför vid behandling av högt blodtryck och för hjärtsvikt. Behandling med en rad läkemedel mot enskilda symtom ger ofta problem och kostar en hel del.

Läs mer…