Svenska modellen för Riktade hälsosamtal NPO Levnadsvanor

Svenska modellen för Riktade hälsosamtal NPO Levnadsvanor

Huvudfynden är att Riktade hälsosamtal, med måttlig tillförlitlighet, leder till minskad förtida dödlighet. Ett liv i hälsa med livskvalitet känns viktigare.

Vårdpersonal som till exempel sjuksköterskor bör användas på sjukhus och i omsorgen nu när det är brist0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!

Lämna en kommentar