Läkemedelsråd till äldre

Jag heter Maj-Britt Elmvik och är leg. apotekare. Jag har specialiserat mig på äldres behandling och har gjort åtskilliga läkemedelsgenomgångar under de senaste 30 åren.

Jag rekommenderar i första hand mitt nya paket med symtomskattning och Zoommöten.  Du får också hjälp med direktkontakt med vårdcentralen.

Nu finns en ny lag att patienten och läkaren ska vara överens. Det kan vara svårt att få sin vilja igenom.  Jag hjälper dig vid behov. Du får självklart också kursens  trettiotal lektioner där du lär dig om hur viktig hjärtats funktion är för att behålla hälsa och livskvalitet. Du får kunskap för att kunna samtala med vården hur du vill ha din behandling. De senaste nyheterna får du vid Zoommötena.

Viktigt att du bestämmer dig för en eller högst två åtgärder åt gången. Fler åtgärder går inte att genomföra samtidigt. Förändringar tas stegvis - så du får ha tålamod.

Grundläggande behandling för hjärtsvikt prioriteras före andra åtgärder.

Länk till en inledande symtomskattning hittar du på www.läkemedelsråd.com