Läkemedelsråd till äldre

Jag heter Maj-Britt Elmvik och är leg. apotekare. Jag har specialiserat mig på äldres behandling och har gjort åtskilliga läkemedelsgenomgångar under de senaste 30 åren.

Jag rekommenderar i första hand min nya kurs där du i ett trettiotal lektioner lär dig om hur viktig hjärtats funktion är för att behålla hälsa och livskvalitet. Du får kunskap för att kunna samtala med vården hur du vill ha din behandling.

Viktigt att du bestämmer dig för en eller högst två åtgärder åt gången. Fler åtgärder går inte att genomföra samtidigt. Förändringar tas stegvis - så du får ha tålamod. Grundläggande behandling för hjärtsvikt prioriteras före andra åtgärder

För bästa erbjudande rekommenderar jag att du först deltar i min korta gratiskurs. Klicka här